Gabinet Psychologiczny

                                                                                                                                                                  

Igor Popilowski                                 

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył Szkołę Psychoterapii w warszawskim ośrodku INTRA (kurs rekomendowany  przez PTP Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Posiada certyfikat terapeuty Focusingu wydany przez niemiecki instytut  IGF (info na: www.focusing-igf.de).

Jestem psychoterapeutą integrującym różne podejścia współczesnej psychoterapii, które podczas spotkań dopasowuję do aktualnej sytuacji klienta. Szczególnie cenne są dla mnie osiągnięcia orientacji humanistyczno-egzystencjalnej (w tym: Focusingu, Psychoterapii Gestalt czy Psychoterapii Skoncentrowanej na Emocjach). Podejścia te zakładają, że człowiek jest kimś więcej niż tylko prostą sumą części. Akcentują jego odpowiedzialność i koncentrują się na teraźniejszości. W swoim centrum stawiają niepowtarzalność doświadczeń jednostki i często  odnoszą się do tego, co dzieje się w relacji terapeutycznej. Uwzględniają ważne sfery świadomości człowieka odnosząc się do jego uczuć, potrzeb, myśli czy ciała. 

Jako psycholog i psychoterapeuta pracowałem w miejscach oferujących pomoc psychologiczną i terapeutyczną w tym: Poradnia Zdrowia Psychicznego, Ośrodki Interwencji Kryzysowej (Warszawa, Zakopane), Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy czy Ośrodek Reintegracji Rodziny. Półroczny staż kliniczny ukierunkowany na nabywanie kompetencji w obszarach diagnozy psychologicznej i psychoterapii grupowej na Oddziale Leczenia Zaburzeń Depresyjnych i Nerwicowych przy szpitalu w Komorowie.

Aktualnie pełnię funkcję koordynatora "Zespołu Terapeutów" działającego przy Centrum Profilaktyki i Ochrony Zdrowia UMiG w Wieliczce. 

Przynależność do organizacj: PTP - Polskie Towarzystwo Psychologiczne,                                                                                                                                                        PTPHE - Polskie Towarzystwo Psychoterapii Humanistyczno-Egzystencjalnej,
 

psycholog Kraków, psycholog Wieliczka