Gabinet Psychologiczny

                                                                                                                                                                  

Igor Popilowski                                 

Dyplomowany psycholog i psychoterapeuta. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył szkołę psychoterapii w warszawskim ośrodku INTRA (kurs rekomendowany  przez PTP - Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Posiada certyfikat psychoterapeuty Focusingu wydany przez niemiecki instytut  IGF (www.focusing-igf.de).

Zajmuję się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej oraz terapią par. Jestem psychoterapeutą integrującym różne kierunki współczesnej  psychoterapii, które podczas spotkań dopasowuję do aktualnej sytuacji klienta. Szczególnie mi bliskie są osiągnięcia orientacji humanistycznej i egzystencjalnej, w tym: Focusingu, Terapii Gestalt czy Terapii Skoncentrowanej na Emocjach. Podejścia te zakładają, że człowiek jest kimś więcej niż tylko prostą sumą części. Akcentują jego świadomość i odpowiedzialność. Koncentrują się na teraźniejszości, czyli na tym co wydarza się w "Tu i Teraz". W swoim centrum stawiają niepowtarzalność doświadczeń jednostki. Często  odnoszą się do tego, co dzieje się w relacji terapeutycznej.                                       Jako psycholog pracowałem w miejscach oferujących pomoc psychologiczną i terapeutyczną w tym: Poradnia Zdrowia Psychicznego, Ośrodki Interwencji Kryzysowej (Warszawa, Zakopane), Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy czy Ośrodek Reintegracji Rodziny. Półroczny staż kliniczny ukierunkowany na nabywanie kompetencji w obszarach diagnozy psychologicznej i psychoterapii grupowej na Oddziale Leczenia Zaburzeń Depresyjnych i Nerwicowych przy szpitalu w Komorowie.

Aktualnie pełnię funkcję koordynatora "Zespołu Terapeutów" działającego przy Centrum Profilaktyki i Ochrony Zdrowia UMiG w Wieliczce.

Przynależność do organizacj:         PTP - Polskie Towarzystwo Psychologiczne,                                                                                                                                                         PTPHE - Polskie Towarzystwo Psychoterapii Humanistyczno-Egzystencjalnej,
 

psycholog Kraków, psycholog Wieliczka